Manfredi Hieronymus z Kapuy [GLEIC]

 

Manfredi Hieronymus z Kapuy, profesor medycyny w Bolonji pod koniec XV wieku. Starał się połączyć astrologję z medycyną. Pierwszy podawał w kalendarzu korzystne astrologiczne dni do przyjmowania lekarstw.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic