Manasa-putra [GLEIC]

 

Manasa-putra (sans.), dosłownie „synowie ducha”, nazwa naszego „wyż­szego Ja” przed wcieleniem na ziemi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic