Manas-Taijasa ["Hejnał"]

 

Manas-Taijasa (sans.), 1. w znaczeniu dosłownem: „promieniujące Manas”; 2. stan „wyższego Ja”, który pojąć i zrozumieć mogą tylko osoby o wyższym poziomie etycznym i posiadające zdolności metafizyczne; 3. mistyczny wyraz równoznaczny z Buddhi-Taijasa (p.).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 1, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej