Magja biała [GLEIC]

 

Magja biała, dobroczynna łub „boska” magja, unikająca dążeń do wła­dzy lub innych egoistycznych celów, a dążąca jedynie do niesienia dobra bliźnim i światu wogóle.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 51.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic