Magja biała ["Hejnał"]

 

Magja biała, zwana także „boska” magja, „dobroczynna” magja i teurgiczna magja, jest to bezinteresowna praca w harmonji z wysokiemi Potęgami niesienia pomocy bliźnim. Kluczem do wykonywania magji białej jest miłość boska. Biały mag używa sił duchowych, dobroczynnych litylko dla dobra powszechnego zgodnie z wolą Bożą; czyni dobro dla dobra i szerzy prawdę dla prawdy, nieoczekując za to nagrody na ziemi ani w zaświecie. W przeciwieństwie do czarnej magji, która wybiera do swych szkodliwych i budzących grozę praktyk noce, burze, ciemności i podziemia, magja biała nie lęka się światła, lecz dąży doń, pracuje cicho, bezinteresownie i w większości nieznana, niosąc ulgę i pomoc oraz budząc ufność i nadzieję.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 3, s. 116.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, magia