Lessage Augustyn [GLEIC]

 

Lessage Augustyn, z zawodu górnik, ur. w r. 1876 koło Calais, malarz medjalny, wykonał przeszło 150 olbrzymich obrazów, przeważnie przedstawiających sceny alegoryczne. Z przekonania spirytysta, uważa się za narzędzie duchów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic