Leta ["Hejnał"]

 

Leta (gr. lete = zapomnienie), w mitologji greckiej rzeka w podziemiach. Dusze zmarłych, napiwszy się z niej wody, traciły pamięć wszystkiego, co przeżyły na ziemi.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej