Jasnowidzenie [GLEIC]

 

Jasnowidzenie, widzenie rzeczy odległych w przestrzeni lub w czasie bez pomocy oka, nieznaną nam drogą wewnętrzną. Może dotyczyć wypadków w świecie fizycznym, astralnym lub myślowym; działa na nieograniczone przestrzenie, przenika wszelką materję. Podobne jest jasnosłyszenie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 39.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic