Jasnowidzenie [CHŁOPICKI]

 

Jasnowidzenie. Stan, w którym człowiek, za pomocą t. zw. wzroku wewnętrznego widzi wszystko w świecie nadzmysłowym, w naszym na odległości nieograniczonej, co najczęściej bywa u somnambulików i lunatyków gdy władze psychiczne mają przewagę nad władzami fizycznemi.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 91.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm