Inicjat [GLEIC]

 

Inicjat (łac.), wtajemniczony, któremu odsłonięte zostały tajemnice i misterja któregokolwiek z kierunków okultystycznych czy masońskich. W starożytności inicjatem zwano tych, którzy zostali wtajemniczeni przez hjerofantów w misterja. Współcześni nieliczni inicjaci otrzy­mują rzekomo wtajemniczenia od adeptów nauk mistycznych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic