Inicjat ["Hejnał"]

 

Inicjat, łac. wtajemniczony, któremu odsłonięte zostały tajemnice i misterja któregokolwiek z kierunków okultystycznych czy masońskich. W starożytności inicjatem zwano tego, kto został wtajemniczony przez hierofanta misteryj. W czasach nowszych nieliczni inicjaci otrzymują wtajemniczenia od adeptów nauk mistycznych.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, wtajemniczenie