Infortuna major, minor ["Hejnał"]

 

Infortuna major, minor, łac. „Nieszczęście większe, mniejsze” – astrologiczne określenie planety Saturna i Marsa.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej