Infortuna major, minor [GLEIC]

 

Infortuna major, minor (łac.), dosłownie „nieszczęście większe, mniejsze”. W astrologji określenie planet Saturna i Marsa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic