Indywidualność ["Hejnał"]

 

Indywidualność, łac. w okultyźmie określenie na wyższe „Ja” w człowieku. Rozróżniamy „Ja” nieśmiertelne i przemijające. Ostatnio wymienione „Ja” (osobowość) po śmierci ciała żyje tylko krótki czas w K a m a  L oka. Indywidualność trwa wiecznie.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej