Indywidualność [GLEIC]

 

Indywidualność (łac.), w okultyzmie określenie na wyższe „Ja” w czło­wieku. Rozróżniamy „Ja” nieśmiertelne i boskie, oraz „Ja” śmier­telne i przemijające. Ostatnio wymienione „Ja” (osobowość) po śmier­ci ciała żyje tylko krótki czas w K a m a  L o k a (świat astralny). Indywidualność trwa wiecznie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic