Ideoplastja [GLEIC]

 

Ideoplastja (gr.), uplastycznianie się czyli urzeczywistnianie wyobrażeń. Skojarzenie zjawisk: duchowego i cielesnego. Zdolność medjum do podświadomego tworzenia – z własnej ektoplazmy – widomych kształtów ludzi lub rzeczy.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic