Idealizm ["Hejnał"]

 

Idealizm, nł. teorja filozoficzna, przypisująca rzeczywistą wartość wrażeniom, odbieranym od przedmiotów, a nie samym przedmiotem. Idealizm w szerszym zakresie oznacza dążenie do jak najwyższej doskonałości z lekceważeniem warunków rzeczywistych.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej