Idealizm [GLEIC]

 

Idealizm (gr.), teorja filozoficzna, przypisująca rzeczywistą wartość wra­żeniom, odbieranym od przedmiotów, a nie samym przedmiotom. Idealizm w szerszym zakresie oznacza dążenie do jak najwyższej doskonałości z lekceważeniem warunków rzeczywistych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic