Ideoplastja ["Hejnał"]

 

Ideoplastja, gr. uplastycznianie się czyli urzeczywistnianie wyobrażenia. Skojarzenie zjawisk: duchowego i cielesnego.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 188.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej