Hipnoza [GLEIC]

 

Hipnoza (gr.), stan uśpienia, jużto zapomocą suggestji, jużto pod wpły­wem magnetyzowania. Dzieli się na kilka szczebli kolejnych, w któ­rych stopniowo zamierają funkcje umysłu, czucia, a wreszcie zmy­słów; magnetyzm zna tych szczebli siedm, hipnotyzm zaś tylko cztery.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic