Hipnotyzm [GLEIC]

 

Hipnotyzm (gr.), jest to dział zjawisk, należący dziś już do fizjologji i psychologji oficjalnej. Podstawą hipnotyzmu jest suggestja; stąd człowiek odporny na suggestje nie może być zahipnotyzowany. Suggestja zmierza do ograniczenia zakresu świadomości człowieka usypianego; zakres ten zwęża się wreszcie aż do jedynego wyobra­żenia: o wszechpotędze hipnotyzera. Pod dalszemi suggestjami może nastąpić uśpienie (sen hipnotyczny), początkowo lekkie, ale pogłębia­jące się dalej aż do katalepsji i somnambulizmu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic