Hinajana [GLEIC]

 

Hinajana (sans.), „mały wóz”, tytuł dzieła oraz nazwa jednej ze szkół buddyjskich, stanowiących przeciwieństwo do „Mahayana – wiel­kiego wozu”. Obie szkoły mają kierunek mistyczny. W sensie ezoterycznym hinajana oznacza najniższy stopień „przezwyciężenia prze­strzeni”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic