Hilozoizm ["Hejnał"]

 

Hilozoizm, gr. system filozoficzny szkoły Jońskiej w VI, V i IV w. przed Chr., widzący istotę świata w materji żyjącej i uduchowionej.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej