Hilozoizm [GLEIC]

 

Hilozoizm (gr.), system filozoficzny szkoły jońskiej w VI, V i IV wieku przed Chr., widzący istotę świata w materji żyjącej i uduchowionej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic