Hillel [GLEIC]

 

Hillel, poważny rabin babiloński, żyjący w ostatnim wieku przed Chry­stusem. Założyciel sekty Faryzeuszów, człowiek bezsprzecznie uczo­ny i pobożny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 34.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic