Hilla Wilhelm

 

Wilhelm Hilla, lekarz, antropozof, należał do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach. Kartę członkowską nr 207 otrzymał w 1938 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Bogucice, k. Katowic i Apteka oo. Bonifratrów, Kraków.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA