Hiperborealny ląd [GLEIC]

 

Hiperborealny ląd, ląd drugiej rasy głównej (eterycznej), rozciągający się naokoło lądu biegunowego. Szczątkami tego lądu mają być dzi­siejsza Grenlandja i pewne wyspy północno-amerykańskie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic