Giżycka Janina

 

Janina Giżycka, (ur. 16.05.1877 – zm. 24.09.1937), ukończyła Wyższe Kursy dla Kobiet Baranieckiego w Krakowie, od 1900 r. kontynuowała naukę we Francji, m. in. na Sorbonie i w College de France w Paryżu, a także na kursach pielęgniarstwa w Krakowie, Berlinie i Paryżu. Siostra Czerwonego Krzyża w szpitalach wojskowych podczas I wojny światowej. Działaczka oświatowa i społeczna, zaangażowana m. in. w działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej, Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża na Górnym Śląsku w Bytomiu, organizację kursów pielęgniarskich. Od 1922 r. mieszkała w Królewskiej Hucie, gdzie pracowała jako nauczycielka języka francuskiego, w Miejskiej Wyższej Szkole dla Kobiet, prowadziła czytelnię miejską, redagowała „Głos Poranny”. Antropozofka, należała do Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Do organizacji wstąpiła w 1924 r. Nie odnotowano numeru karty członkowskiej. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Królewska Huta, Górny Śląsk, ul. Sobieskiego 3. 

              

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Lusek J., 2015, Z Kresów przez Galicję na Górny Śląsk: wspomnienie o Janinie Giżyckiej, „Acta Medicorum Polonorum”, 5/2, s. 23–34, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Medicorum_Polonorum/Acta_Medico....

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, PTA