Giryn Antonina

 

Antonina Giryn (Girynowa), antropozofka, należała do niezależnego Koła „Słowacki” w Warszawie. Kartę członkowską nr 79 otrzymała 01.01.1926 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Puławska 33. W dokumentach pojawiają się niepotwierdzone informacje, poddające w wątpliwość przynależność Antoniny Giryn do Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego.

 

Katarzyna Arciszewska

                   

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Słowacki” w Warszawie, PTA