Grimoir prawdziwy [GLEIC]

 

Grimoir prawdziwy – tytuł dziełka z r. 1517 zawierającego formuły zaklęć duchów ciemności. Autorstwo tego podręcznika czarnej magji przypisują antypapieżowi Honorjuszowi II.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 31.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic