Geocentryzm [GLEIC]

 

Geocentryzm (gr. łac.), dawna hipoteza astronomiczna, uznająca ziemię za centrum nieruchome wszechświata. Przeciwieństwem geocentryzmu jest heliocentryzm, uważający słońce za środek systemu słonecznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic