Geognozja [GLEIC]

 

Geognozja (gr.), nauka o ziemi, o kształtach jej powierzchni, strukturze, nawarstwieniu minerałów i rozmieszczeniu skamielin.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic