Genjusz Mieczysław [GLEIC]

 

Genjusz Mieczysław inż., wybitny ezoteryk, niegdyś emigrant polski we Francji, kończył nauki w Paryżu. W r. 1885 udał się do Egiptu, gdzie jako fachowiec otrzymał posadę w administracji Kanału Sueskiego (Directeur de l’Usine des Eaux). Mieszkał tam przeszło trzydzieści lat, odwiedzając od czasu do czasu Europę. Na szerszej widowni świata poszukiwał środków, przydatnych do zjednoczenia rozpro­szonych sił narodu; stąd jego stosunki z teologami, teozofami, okultystami, martynistami i twórcami doktryn socjologicznych. W tych czasach, po okresie bezwładu, w Polsce powstał ruch widoczny lub ukryty, zmierzający do odrodzenia społeczeństwa. Oznakami tego były takie zjawiska, jak stworzenie Tow. Szkoły Ludowej, Macierzy Szkolnej, Eleuzis i innych organizacyj pokrewnych. Genjusz, chociaż wszystkie te usiłowania popierał moralnie i materjalnie, dążył wciąż do stworzenia jakiegoś związku bardziej powszechnego i doskona­łego. W tym celu m. in. zwołał w r. 1912 Sejm Ezoteryczny do Kossowa, pragnąc wskrzesić w Polsce ojczyste tradycje ezoteryczne przez założenie „Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych” (OBEIM) w Krakowie. Ognisko to miało być pracownią, skupiającą polskich badaczy w dziedzinach bytu, pozbawionych dotąd pracowni i mównicy. Podstawą jego naukową miała być książnica, w której G. zgromadził olbrzymią ilość dzieł, pozwalających badań dziedzinę metapsychiczną, wiedzę tajemną, filozofję Wschodu i Zachodu, religje i ich ezoteryzm etc. Projekt ten nie doszedł do skutku z powodu wy­buchu wojny światowej. Podczas wojny pozostawał Genjusz w ścisłem porozumieniu z Komitetem Polskim w Vevey, działającym pod auspicjami Henryka Sienkiewicza, występując jako reprezentant Pol­ski w Egipcie. Po wskrzeszeniu Państwa Polskiego powrócił do kraju, lecz tu niebawem zmarł w Warszawie 27 XI 1920.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 29–30.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic