Genjusz ["Hejnał"]

 

Genjusz, łac. „duch twórczy”, duch-opiekun każdego poszczególnego człowieka, miejsca (g. loci); przenośnie: najwyższy stopień zdolności umysłowych człowieka, wyjątkowa twórczość umysłu. Umysł torujący nowe drogi myśli ludzkiej lub sztuce.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej