Genjusz [GLEIC]

 

Genjusz (łac.), duch twórczy, duch-opiekun każdego poszczególnego człowieka i miejsca (g. loci); przenośnie: najwyższy stopień zdolności umysłowych człowieka, wyjątkowa twórczość umysłu. Umysł toru­jący nowe drogi myśli ludzkiej lub sztuce. W astrologji genjuszem nazywa się wschodząca w dniu urodzenia człowieka planeta na horyzoncie. Censorinus pisze o tem (De die natali, Cap. III): „Genjusz jest aniołem Bożym, stróżem, pod którego opiekę dostaje się każdy nowonarodzony człowiek”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic