Gebirol Salomon ben Jehuda [GLEIC]

 

Gebirol Salomon ben Jehuda, zwany Avicebron. Filozof, poeta i kabali­sta, płodny pisarz i mistyk. Urodzony w Maladze 1021 r., wychowa­ny w Saragosie, zmarł w Walencji 1070 r., według legendy, zabity przez zawistnego mu poetę arabskiego. Jego współwyznawcy zwali go Salomonem Sephardi lub Hiszpanem, arabowie Abu Ajub Soliman ben Jaha Ibn Dżebirol, scholastycy zaś dali mu przydomek Avicebron. Ibn Dżebirol był bezwątpienia jednym z największych ówczesnych filozofów i nauczycieli, wiele jego dzieł w językach hebrajskim i arab­skim dochowało się do naszych czasów. Za największą jego pracę uchodzi dzieło p. t. ,,Mequor’ Hayyim” (Studnia żywota), jedna z naj­starszych rozpraw w kabale spekulatywnej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic