Geber [GLEIC]

 

Geber, właściwie Abu Musa Dżabir, najsłynniejszy alchemik arabski IX wieku. Pisma jego rozpowszechnione na Zachodzie w XIII wieku były podstawą nauki hermetycznej średniowiecza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic