Fantasmagorja [GLEIC]

 

Fantasmagorja (gr.), przedstawienie duchów, widm i t. p. zapomocą wy­obraźni, lub zapomocą specjalnych przyrządów, zwłaszcza t. zw. latarni czarnoksięskiej; mamidło, urojenie, widziadło.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic