Famiel ["Hejnał"]

 

Famiel, hebr. teurgiczne imię inteligencji planetarnej, panującej w stronie południowej w dniu Wenery (piątek).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 126.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej