Fantasmagorja ["Hejnał"]

 

Fantasmagorja, gr., przedstawienie duchów, widm i t. p. zapomocą specjalnych przyrządów, zwłaszcza t. zw. latarni czarnoksięskiej; mamidło, urojenie, widziadło.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 126.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej