Miesiąc słoneczny ["Hejnał"]

 

Miesiąc słoneczny, dwunasta część roku słonecznego – 30 d. 10 g. 19 m. 4 s.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej