Miesiące bliźniacze ["Hejnał"]

 

Miesiące bliźniacze, to miesiące, w których kolejne daty przypadają na te same dni tygodnia; w roku zwyczajnym np. marzec i listopad, kwiecień i lipiec, wrzesień i grudzień.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej