Miesiące księżycowe ["Hejnał"]

 

Miesiące księżycowe, 1) m. gwiazdo­wym nazywa się okres obrotu księżyca dookoła ziemi; wynosi on 27 dni 7 godz. 43 min. 11,5 sek.; 2) m. synodyczny wy­nosi 29 d. 12 g. 44 m. 8,8 s.; jest to okres czasu pomiędzy dwoma jednakowymi ko­lejnymi fazami; 3) m. smoczym nazywa się okres, po którym księżyc powraca do tego samego węzła swej orbity – jest krótszy od m. gwiazdowego o 2 g. 37 m. 35 s.; 4) m. anomalistycznym nazywa się czasokres, w którym księżyc powraca po pełnym obiegu do punktu najbliższego ziemi, czyli t. zw. perigeum wzgl. apo­geum. = 27 d. 13 g. 18 m. 37,5 s. – jest zatem dłuższy od m. gwiazdowego o 5 g. 35 m. 26 s.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej