Metatron ["Hejnał"]

 

Metatron (hebr.), w żydowskiej kabale oznacza anioła, a zwolennicy kabały tłumaczą sobie (meta-thronon) „blisko tronu”. W rzeczywistości oznacza nie „blisko”, lecz „poza” (od greckiego słowa meta – „po, do, pomiędzy, za”, a wyra­żającego często zmianę, przekroczenie łub przejście). W greckim, M. oznacza wielkiego nauczyciela lub posłańca.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 74.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej