Metempsychoza [GLEIC]

 

Metempsychoza (gr.), wędrówka dusz, wcielanie się duszy nietylko w ciała ludzkie, lecz i w różne twory przyrody.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic