Metapsychologia ["Hejnał"]

 

Metapsychologia, nazwana przez Niemców parapsychologią, albo przez Francuzów metapsychiką; zajmuje się rzadkimi zjawiskami psychicznymi (p. Metapsychika) i nadnormalnymi zdolnościami i właściwościami niektórych ludzi (p. Medialność).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 10, s. 461.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, parapsychologia