Metapsycholog ["Hejnał"]

 

Metapsycholog, obserwuje, rejestruje i bada zjawiska nadnormalne zwane popularnie spirytystycznymi, przy tym nie kieruje się jakąś jedną z góry powziętą hipotezą dla ich wyjaśnienia.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 10, s. 461.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej