Medjum materjalizacyjne ["Hejnał"]

 

Medjum materjalizacyjne, ułatwia swą obecnością ukazywanie się zjaw, „duchów” itd., widocznych dla uczestników seansu (p. Medjumizm materjalizacyjny), znikanie (dematerjalizacje) i ponowne zjawianie się przedmiotów (rematerjalizacje) względnie powoduje zjawiska dźwiękowe (szmery i stuki – p. Pręty medjalne), poruszanie się przedmiotów niedotykanych (telekinezja) i innych fizykalnych zjawisk medjumizmu.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm