Medjum malujące ["Hejnał"]

 

Medjum malujące, wykonuje rysunki i obrazy, stojące niekiedy pod względem artystycznym wysoko, w czasie transu lub przy zachowaniu świadomości w ciemności albo z zawiązanemi oczyma, tj. w okolicznościach uniemożliwiających malarstwo.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm