Medjum kwiatowe ["Hejnał"]

 

Medjum kwiatowe, należy do m. materjalizacyjnych; w jego obecności materjalizują się róże, niezapominajki, konwalje i inne kwiaty, zupełnie świeże, a niekiedy sperlone jeszcze rosą.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm